เคน ดาเหลา

สอนผู้เฒ่า

เย้ยหยอก

ปรารภศรัทธา

โต้วาทีหญิงชั่ว

ผู้เฒ่าเกี้ยวสาวส่ำน้อย

ร่างกาย 32 ประการ

สั่งลาสลับเต้ย

อย่าทำบาป

พยัญชนะเตือนใจ

ควรเอาอย่างไก่

ไก่กับหมา

สินชัยเดินดง

สังขารไม่เที่ยง

0 ความคิดเห็น:

ผู้ติดตาม